🍡 כי דנגו זה משפחההה 🍡

 🍽️ דנגו = אוכל 🍡

❤️️ אוכל = חיים 🍽️

 

כלומר 

❤️️דנגו = חיים 🍡

 dango