משפחת הדנגו שלי

-פנוי- -פנוי- -פנוי- -פנוי- ORI and SOMEONEְְְ -פנוי- -פנוי-